کفایهٔ مجاهدیه (/ کفایهٔ منصوری) صفویه

نظر شما:

رساله‌ای در دو «فن» و هرکدام در چند «قسم» و «مقاله» و «باب» که حدود سال ۷۸۰ق (/ ۷۹۸ق) تألیف و به شاه شجاع مبارزالدّین محمّد
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۲۶۹/۰۰۰
پدید آورندگان : شیرازی، منصور بن محمّد (مؤلف)
موضوع اثر : پزشکی
تاریخ خلق : رجب ۱۰۷۴ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، صربی،
ابعاد : طول (۲۴ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) ضخامت (۳ سانتیمتر و ۴ میلیمتر و ۸۰۰ میکرون)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : جلد ضربی, خط نسخ, صفویه
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان