المنتخب من الاشعار ایلخانان

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۰۳۸/۰۰۰
پدید آورندگان : یاقوت‌بن عبدالله یاقوت‌الحموی (مؤلف)
موضوع اثر : مجموعه‌ شعر عربی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۸)
رنگ : نخودی
جنس : متن و حاشیه فستقی ختایی، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۲ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) عرض (۱۵ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) ضخامت (۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک