کلیات ساری شیرازی قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

خط نستعلیق سده ۱۳ق با یادداشتی از نگارنده ۲۶۲برگ ۱۷ سطری در متن و ۱۳ سطری در هامش کاغذ فستقی جلد رویه تیماج سیاه ضربی کلیات علی اکبر ساری متخلص به ساری
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۳۱۸/۰۰۰
پدید آورندگان : علی اکبر ساری شیرازی (شاعر)
موضوع اثر : ادبیات ( شعر فارسی )
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ فستقی، چرم تیماج سیاه،
تکنیک : دست نویس، ضربی، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۷ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۶ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) ضخامت (۴ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک