گلشن توحید قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

تاریخ تالیف : ۹۴۰
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۵۳۲/۰۰۰
پدید آورندگان : حسین بن غفور کنخانی هروی (کاتب) شاهدی دده ابراهیم بن صالح معلوی (مؤلف)
موضوع اثر : ادبیات ( شعر فارسی ) برگزیده مثنوی مولوی، قرن 10
تاریخ خلق : شوال ۱۲۱۱ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۵ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر و ۶ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : قاجاریه, خط نستعلیق
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان