قلمدان لاکی با نقش مادر و فرزند قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

قلمدان لاکی با نقش مادر و فرزند در مدالیون وسط. و در اطراف نقش اصلی بر روی قلمدان هر دو طرف نقش گل و پرنده دارد. رنگ زمینه نخودی تیره است. این قلمدان داری رقم "کمترین بنده فتح الله شیرازی ۱۳۰۰" است. (دوره ناصرالدین شاه قاجار.)
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۵.۰۰۰۰۱
پدید آورندگان : فتح الله شیرازی (قلمدان نگار)
موضوع اثر : مادر و فرزند- گل و پرنده
تاریخ خلق : از ۱۳۰۰ قمری (قرن ۱۴) تا نامعلوم
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ های فشرده، آبرنگ، لاک الکل، رنگ طلایی، سریش،
تکنیک : لایه های کاغذی، لاک کاری، آبرنگ، لایه های کاغذی، مجدول کشی، حل کاری، پرداز، لک گذاری،
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر و ۹ میلیمتر) عرض (۳ سانتیمتر و ۶ میلیمتر) ارتفاع (۲ میلیمتر) ضخامت (۲ میلیمتر)
محل نمایش : نگاره(عدم نمایش)
واقف : حاج حسین آقا ملک