قلمدان لاکی با نقش پسر و خرگوش قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

قلمدان لاکی با نقش پسر و خرگوش در مدالیون وسط. و در اطراف نقش اصلی بر روی قلمدان هر دو طرف نقش گل و پرنده دارد. رنگ زمینه مشکی است. این قلمدان فاقد رقم نگارگرو مهر مقواکار.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۵.۰۰۰۰۲
موضوع اثر : جوان و خرگوش- گل وپرنده
رنگ : مشکی
جنس : کاغذ های فشرده، آبرنگ، لاک الکل، رنگ طلایی، سریش،
تکنیک : لایه های کاغذی، لاک کاری، آبرنگ، حل کاری، چسباندن،
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) عرض (۳ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) ضخامت (۳ میلیمتر)
محل نمایش : نگاره(عدم نمایش)
واقف : حاج حسین آقا ملک