اردوی همایون قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

مدیر این روزنامه محمدحسن خان اعتمادالسلطنه بود.او از طرف ناصرالدین شاه مامور گردید تا از وقایع مسافرتی که شاه در ربیع الاول سال ‎۱۲۸۸ از تهران به مقصد مازندران آغاز نهاده گزارش هایی تهیه کند. اعتماد السلطنه نیز وقایع سفر ناصرالدین شاه و کارهای او را می نوشت و چون وسایل طبع نیز همراه اردو بود او آنها را در عرض راه چاپ و منتشر می نموده است. از روزنامه " اردوی همایون" دوازده شماره منتشر گردیده است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۱۹.۰۰۰۱۳
پدید آورندگان : محمدحسن خان صنیع الدوله [اعتمادالسلطنه] (مدیرمسئول)
موضوع اثر : خبری
تاریخ خلق : از ۱۸ شعبان ۱۳۰۰ قمری (قرن ۱۴) تا ۱۲ ذیحجه ۱۳۰۰ قبل از میلاد (قرن ۱۴)
رنگ : سبزقهوه ایی
ابعاد : طول (۳۴ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۲۱ سانتیمتر)