روزنامه ملتی قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

دو شماره با نام "روزنامه ملت سنیه ایران" منتشر شده است. شماره اول در تاریخ ‎۱۵محرم ‎۱۲۸۳ چاپ شد. دو ماه بعد (‎۱۴ ربیع الاول ‎۱۲۸۳) با همان عنوان، دوباره تحت "نمره اول" انتشار یافت و در ‎۱۲ ربیع الثانی نمره دوم منتشر شد. از شماره سوم ( ‎۹جمادی الاخر )، عنوان نشریه به "روزنامه ملتی" تغییر کرد.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۱۹.۰۰۰۰۵
پدید آورندگان : علیقلی میرزااعتضادالسلطنه (مدیرمسئول) ابوالحسن صنیع‌الملک (مدیرمسئول)
موضوع اثر : خبری - ادبی - اجتماعی - تاریخی
تاریخ خلق : از ۲۳ شوال ۱۲۸۳ قمری (قرن ۱۳) تا ۲۰ جمادی‌الثانی ۱۲۸۷ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : مشکی
ابعاد : طول (۳۵ سانتیمتر) عرض (۲۲ سانتیمتر)