روزنامه دولت علیه ایران قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

روزنامه دولت علیه ایران که از ش‎۴۷۲ نشرش آغاز شد ، چهارمین نام برای روزنامه ای است که پیشتر با نام های (روزنامچه اخبار و دارالخلافه طهران) ، (روزنامه وقایع اتفاقیه) و (روزنامه وقایع) مجموعا ‎۴۷۱ شماره انتشار یافت. روزنامه دولت علیه ایران ازش۵۹۳-‎۶۳۹به نام روزنامه دولتی منتشر گردیده و از شماره۶۳۹-‎۶۵۰ دوباره به نام روزنامه دولت علیه ایران تغییر نام داده. این روزنامه در تاریخ ‎۷ شوال ‎۱۲۸۷ تعطیل شده است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۱۹.۰۰۰۰۲
پدید آورندگان : میرزا ابوالحسن خان غفاری [نقاش کاشانی (صنیع الملک)] (مدیرمسئول)
موضوع اثر : سیاسی - خبری - اجتماعی - تاریخی
تاریخ خلق : از ۹ ربیع‌الثانی ۱۲۷۷ قمری (قرن ۱۳) تا ۲۰ ذیحجه ۱۲۸۷ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : قهوه ای
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان