روزنامه دولتی قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

روزنامه دولتی بدون مصور است و شماره اول آن که معلوم نیست به چه جهت با نمره ‎۵۹۳ شروع شده است و بعد از انتشار شماره ‎۶۵۰ در تاریخ (‎۱۰ ذی الحجه ‎۱۲۸۷ق) روزنامه تعطیل شد.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۱۹.۰۰۰۰۸
پدید آورندگان : میرزاابوالحسن‌خان صنیع‌الدوله (مدیر مسئول)
موضوع اثر : خبری - سیاسی - اجتماعی
تاریخ خلق : ۲۲ جمادی‌الاول ۱۲۸۵ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : سبزقهوه ایی
ابعاد : طول (۳۴ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۲۱ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان