معارف قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

روزنامه معارف بخط نسخ و چاپ سنگی ( بدون ذکر اسم مطبعه ) طبع و نمره اول آن در تاریخ غره شعبان المعظم ‎۱۳۱۶ ق منتشر شده است. روزنامه معارف مدت چند سال بیک سبک و قطع انتشار یافته و نمره ‎۷۲ سال سوم در تاریخ ‎۲۴ شهرشوال ‎۱۳۱۸ منتشر گردیده و فقط مختصر تغییری که در آن داده شده عبارت از این است که از نمره ‎۲۶ سال دوم ( پنجشنبه دهم شهر شعبان ‎۱۳۱۸) ماهی سه مرتبه طبع و توزیع و نیز اداره روزنامه ( محل رجوع و توزیع مدرسه افتتاحیه ) معین شده است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۱۹.۰۰۰۱۸
پدید آورندگان : انجمن معارف (صاحب امتیاز)
موضوع اثر : خبری - اجتماعی - فرهنگی
تاریخ خلق : از ۱۵ رمضان ۱۳۱۶ قمری (قرن ۱۴) تا ۲۴ شوال ۱۳۱۸ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : قهوه ایی
ابعاد : طول (۳۴ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) عرض (۲۱ سانتیمتر)
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان