شاهنشاهی قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

روزنامه " شاهنشاهی " با چاپ سنگی در سال ‎۱۳۲۳ قمری منتشر شد. یک صفحه از هر شماره مخصوص چاپ تصاویر اشخاص مهم و بزرگان مملکت است.روی صفحه اول تمام شماره های این روزنامه قید شده است : این روزنامه مخصوص دانشمندان است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۱۹.۰۰۰۲۲
پدید آورندگان : میرزا عبدالحسین خان لسان السلطنه [ملک المورخین] (مدیرمسئول)
موضوع اثر : سیاسی - علمی - اجتماعی
تاریخ خلق : از ۲۹ شوال ۱۳۲۳ قمری (قرن ۱۴) تا ۲۰ محرم ۱۳۲۵ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : مشکی
ابعاد : طول (۳۵ سانتیمتر) عرض (۲۱ سانتیمتر)
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان