مظفری قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

این روزنامه در دو محل بندر بوشهر و مکه انتشار می یافت. در بندر بوشهر ابتدا در هر ماه و بعد به صورت هفتگی با چاپ سنگی و از ابتدای سال چهارم با چاپ سربی منتشر شد. شماره اول آن در تاریخ ‎۷شوال ‎۱۳۱۹قمری منتشر شد. در مکه این روزنامه در تاریخ ذیحجه ‎۱۳۲۶قمری چاپ و منتشر گردیده است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۱۹.۰۰۰۲۱
پدید آورندگان : آقامیرزا عبدالحمیدخان ثقفی [متین السلطنه] (صاحب امتیاز) آقامیرزا عبدالحمیدخان ثقفی [متین السلطنه] (مدیرمسئول) میرزاعلی آقاشیرازی [لبیب الملک شیرازی] [لببب الممالک] (مدیرمسئول)
موضوع اثر : اجتماعی -سیاسی - علمی - ادبی - اقتصادی
رنگ : قهوه ای
ابعاد : طول (۲۶ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) عرض (۱۷ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان