شمس قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

روزنامه " شمس " بیشتر وقایع مربوط به ایران و یا ترجمه مطالب و اخباریست که روزنامه های خارجی درباره ایران نوشته اند و چون روزنامه در خارج ایران منتشر میشده و نویسنده آن فکری باز و قلمی آزاد داشته از این جهت بدون پروا در قضایا بحث و گفتگو می نماید. همین حقیقت نویسی و بی باکی مدیر شمس سبب گردیده که روزنامه از همان ابتدا طرف توجه ایرانیان قرار گیرد. در بعضی شماره های شمس تصاویر سران مشروطیت و عکسهای جمعی چاپ شده است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۱۹.۰۰۰۲۹
پدید آورندگان : سیدحسن تبریزی (صاحب امتیاز) محمد توفیق [بصره ای] (مدیرمسئول)
موضوع اثر : تاریخی - سیاسی - علمی - ادبی
تاریخ خلق : از ۲۵ رجب ۱۳۲۷ قمری (قرن ۱۴) تا ۵ ذیقعده ۱۳۲۸ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : زمینه قهوه ایی
ابعاد : طول (۲۷ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) عرض (۲۰ سانتیمتر)
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان