پرورش قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

روزنامه "پرورش" در تاریخ جمعه ۱۰ صفر ۱۳۱۸قمری منتشر گردید. "پرورش" از معروفترین مطبوعاتی است که ایرانیان خارج از کشور انتشار داده اند و در بیداری ایرانیان در مشروطه خواهی موثر بوده است و از طرف امین السلطان مدتی ورود این روزنامه به داخل ایران ممنوع گردید. آخرین شماره "پرورش"، شماره ‎۳۳ مربوط به سال اول (‎۴ ذی الحجه ‎۱۳۱۸) است.سبک مندرجات و قطع روزنامه در طول مدت انتشار یکسان است و تنها تغییری که در آن رویداده روز انتشار است که پس از چندی بعوض روزهای دوشنبه منتشر شده است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۱۹.۰۰۰۲۰
پدید آورندگان : میرزاعلی‌محمد پرورش [کاشانی] (صاحب امتیاز) میرزاعلی‌محمد پرورش [کاشانی] (مدیرمسئول)
موضوع اثر : سیاسی
تاریخ خلق : از ۱۰ صفر ۱۳۱۸ قمری (قرن ۱۴) تا ۱۲ رجب ۱۳۱۸ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : سبزقهوه ایی
ابعاد : طول (۲۷ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) عرض (۲۰ سانتیمتر)
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان