ثریا قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

شروع انتشار ‎۱۳۱۶ قمری با مدیریت علی محمد خان کاشانی بوده و از شماره ‎۲۷ سال دوم کلیه امور روزنامه به سید فرج الله الحسینی کاشانی واگذار شده است. و از آن تاریخ اهمیت سابق ثریا بکلی از میان رفت و دیگر شهرت قدیم را نداشت. ولی به مدیریت سیدفرج الله همچنان در مصر انتشار داشت تا بالاخره تعطیل گشت و مدیر آن به تهران رفت و از سال ‎۱۳۲۱ در آنجا به نشر مجدد آن مشغول شد. یازده سال نخست حیات خود را در این دو شهر سپری کرد.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۱۹.۰۰۰۱۹
پدید آورندگان : میرزا علی محمد خان کاشانی (صاحب امتیاز) السید فرج‌الله الحسینی (صاحب امتیاز) میرزا علی محمد خان کاشانی (مدیر مسئول) السید فرج‌الله الحسینی (مدیر مسئول)
موضوع اثر : سیاسی - اقتصادی - خبری - ادبی - انتقادی
تاریخ خلق : از ۱۴ جمادی‌الثانی ۱۳۱۶ قمری (قرن ۱۴) تا ۳ شعبان ۱۳۲۲ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : قهوه ای
ابعاد : طول (۲۷ سانتیمتر و ۶ میلیمتر) عرض (۱۹ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان