تمدن قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

" تمدن " از بهترین روزنامه های دوره مشروطیت بود و از لحاظ ادبی و سبک انشاء و هم از جهت ثبات و علاقه شدید به اصول مشروطیت امتیاز داشته است. روزنامه " تمدن " تا هنگام توپ بستن بمجلس بر پا بوده و از آن پس مانند سایر جراید تعطیل و مدیر آن از ایران بخارج فرار نموده است. شدت علاقه مرحوم مدبر الممالک به آزادی باعث گردیده که هنگام رسیدن به هندوستان دست به کار نشر روزنامه شود و مجددا روزنامه را به همین نام در مدت توقف در هندوستان منتشر سازد.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۱۹.۰۰۰۲۳
پدید آورندگان : رضا مدبرالممالک هرندی اصفهانی (صاحب امتیاز) رضا مدبرالممالک هرندی اصفهانی (مدیرمسئول)
موضوع اثر : سیاسی - اجتماعی - خبری
تاریخ خلق : از ۱۷ ذیحجه ۱۳۲۴ قمری (قرن ۱۴) تا ۱۴ صفر ۱۳۲۶ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : زمینه: سبز
ابعاد : طول (۳۴ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۲۱ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان