صوراسرافیل قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

روزنامه " صوراسرافیل " در دو محل به صورت هفتگی چاپ و منتشر گردید. در تهران از ‎۱۷ ربیع الثانی ‎۱۳۲۵ق تا جمادی الاول ‎۱۳۲۶ق و در ایوردون از اول محرم سال ‎۱۳۲۷ تا ‎۱۵ صفر همان سال انتشار یافت. روزنامه " صوراسرافیل" از روزنامه های مهمی است که در آغاز مشروطیت ایران تاسیس شده و با مسلک و روش انتقادی خود کمک بزرگی به بیداری ایرانیان نموده است. سرمقاله های آن مربوط به اوضاع سیاسی و انتقاد شدید از اوضاع استبدادی دربار است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۱۹.۰۰۰۲۶
پدید آورندگان : میرزاقاسم‌خان تبریزی (صاحب امتیاز) میرزاجهانگیرخان شیرازی (مدیرمسئول) میرزاقاسم‌خان تبریزی (مدیرمسئول) میرزا علی اکبر خان قزوینی (دهخدا) (سردبیر)
موضوع اثر : سیاسی - تاریخی - اخلاقی
تاریخ خلق : از ۱۷ ربیع‌الثانی ۱۳۲۵ قمری (قرن ۱۴) تا ۲۰ جمادی‌الاول ۱۳۲۶ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : زمینه: سبز مغز پسته ای
ابعاد : طول (۳۵ سانتیمتر) عرض (۲۱ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان