رهنما قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

روزنامه رهنما در جمادی الثانی ‎۱۳۲۵ق شروع به انتشار نموده و بعد از قریب به یکسال تا سال ‎۱۳۲۶ق انتشار یافت و بواسطه بروز استبداد صغیر در محاق تعطیل افتاد. رهنما در مطبعه شاهنشاهی طبع گردیده و در هر شماره در آخر صفحه ‎۸ این جمله که اشاره به محل طبع روزنامه میباشد (رئیس مطبعه شاهنشاهی عبدالله قاجار ) نوشته شده و این رسم در بعضی جراید دیگر آغاز مشروطیت معمول بوده است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۱۹.۰۰۰۲۵
پدید آورندگان : میرزاعبدالرحیم خان شیرازی [رهنما] (صاحب امتیاز) میرزاعبدالرحیم خان شیرازی [رهنما] (مدیرمسئول)
موضوع اثر : سیاسی - علمی - تاریخی - حقوقی - اجتماعی
تاریخ خلق : از ۲۶ جمادی‌الثانی ۱۳۲۵ قمری (قرن ۱۴) تا ۱۱ ربیع‌الثانی ۱۳۲۶ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : زمینه: سبز مغز پسته ای
ابعاد : طول (۳۵ سانتیمتر) عرض (۲۱ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان