مریخ قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

مریخ نشریه ای است که بسیاری از محققان سلف مدیریت آن را به سپهسالار نسبت می دهند. اما این گونه نیست. بلکه مریخ نیز همچون نهادهایی مانند سالنامه ایران ، مکتب مشیریه و ... از اندیشه سپهسالار تراوش کرده اما مجری و مدیر آنها محمدحسن خان صنیع الدوله [ اعتمادالسلطنه ] بوده است. مریخ در مجموع ‎۱۸ شماره منتشر شده است. اولین شماره در ‎۵ محرم ‎۱۲۹۶ و آخرین شماره در ‎۱۶ جمادی الثانی ‎۱۲۹۷ انتشار یافت. شماره ۳ ( ‎۱۸ صفر ‎۱۲۹۶) در ‎۶ صفحه منتشر شد. ‎۲ صفحه آن با عنوان " ورق ملحق به نمره سیم " ضمیمه است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۱۹.۰۰۰۰۹
پدید آورندگان : محمدحسن صنیع الدوله [اعتمادالسلطنه] (صاحب امتیاز) محمدحسن صنیع الدوله [اعتمادالسلطنه] (مدیرمسئول)
موضوع اثر : نظامی - علمی - خبری
تاریخ خلق : از ۵ محرم ۱۲۹۶ قمری (قرن ۱۳) تا ۱۶ جمادی‌الثانی ۱۲۹۷ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : سبزقهوه ایی
ابعاد : طول (۳۴ سانتیمتر و ۶ میلیمتر) عرض (۲۲ سانتیمتر)
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان