ایران قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

"ایران" جایگزین "روزنامه وقایع اتفاقیه" ، "روزنامه دولت علیه ایران" و "روزنامه دولتی و ملت سنیه" بوده که به دستور شاه نام آن به "ایران" تغییر کرد.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۱۹.۰۰۰۰۴
پدید آورندگان : محمدحسن خان صنیع الدوله (اعتماد السلطنه) (مدیر مسئول) محمدباقر ادیب الممالک (اعتماد السلطنه) (مدیر مسئول)
موضوع اثر : سیاسی - اجتماعی - خبری
تاریخ خلق : از ۱۱ محرم ۱۲۸۸ قمری (قرن ۱۳) تا ۳ ذیحجه ۱۳۱۴ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : مشکی
ابعاد : طول (۳۶ سانتیمتر) عرض (۲۲ سانتیمتر)