روزنامه نظامی علمیه و ادبیه قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

چهل سال پس از انتشار نخستین نشریه ادواری ایران، اولین نشریه تخصصی در زمینه علوم نظامی منتشر شد. این نشریه ابتدا روزنامه نظامی دولت علیه ایران نام داشت و از شماره سوم به روزنامه نظامی علمیه و ادبیه تغییر نام داد. آخرین شماره این نشریه شماره ۱۹ (‎۲۸ربیع الثانی ‎۱۲۹۴) می باشد و پس از آن متوقف می شود. بیست ماه پس از توقف انتشار روزنامه نظامی ، مریخ جانشین آن شد و سعی داشت به همان مباحث ادامه دهنده راه روزنامه نظامی شود. نشر مریخ نیز با پیشنهاد میرزا حسین خان سپهسالار انجام پذیرفت
شماره اموال : ۱۳۹۳.۱۹.۰۰۰۰۷
پدید آورندگان : میرزا حسین خان سپهسالار (مدیر مسئول)
موضوع اثر : علمی - ادبی - خبری
تاریخ خلق : از ۲۶ محرم ۱۲۹۴ قمری (قرن ۱۳) تا ۲۱ ربیع‌الثانی ۱۲۹۴ قبل از میلاد (قرن ۱۳)
رنگ : سبز قهوه ایی
ابعاد : طول (۳۴ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۲۲ سانتیمتر)
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان