روزنامه علمیه دولت علیه ایران قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

روزنامه علمیه دولت علیه ایران نخستین نشریه سه زبانه - فارسی ، عربی و فرانسوی و اولین نشریه علمی در ایران بوده است. باید دانست که روزنامه علمیه دولت علیه ایران اولین نشریه ای است که در ایران تاریخ جلالی ، قمری و میلادی را توأمان دارد.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۱۹.۰۰۰۰۳
پدید آورندگان : علیقلی میرزا اعتضادالسلطنه (مدیرمسئول)
موضوع اثر : علمی - ادبی - فلسفی
تاریخ خلق : از ۷ دی ۱۲۴۲ شمسی (قرن ۱۳) تا نامعلوم
رنگ : مشکی
ابعاد : طول (۴۰ سانتیمتر) عرض (۲۶ سانتیمتر)
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان