اعتضادالسلطنه علیقلی میرزا

اعتضادالسلطنه، علی­قلی میرزا علیقلی میرزا اعتضاد السلطنه (۱۱۹۸-۱۲۵۹ خورشیدی) پسر پنجاه و چهارم فتحعلی‌شاه و عموی محمدشاه بود. او از ابتدای جوانی وارد خدمات دولتی شد. وی مجذوب ایده‌های دوره روشنگری اروپا بود و در اشاعه آنها در ایران کوشش فراوان کرد. در دوران درخشان دارالفنون اعتضادالسلطنه رییس مدرسه بود و در ماندگاری و دوام مدرسه نقش کلیدی داشت. همزمان با ریاست مدرسه در سال ۱۸۵۵ وزارت علوم را تاسیس نمود و ۲۲ سال به عنوان اولین وزیر علوم ایران فعالیت کرد. وی علاوه بر مسوولیت‌های رییس دارالفنون و وزیر علوم، عهده‌دار مسئولیت‌های دیگری چون خدمت در وزارت صنایع و بازرگانی، معدن، تلگراف، چاپخانه دولتی و فرمانداری ملایر و تویسرکان نیز بوده است. اعتضادالسلطنه کتاب‌های متعددی در زمینه‌های مختلف از تاریخ تا نجوم تالیف نمود، مهمترین تالیف علمی او برداشتی از تئوری‌های نیوتون به زبان فارسی است. او همچنین مسوول احداث اولین خط تلگراف بین تهران تا زنجان و زنجان تا تبریز بود. او همچنین ناظر روزنامه ملتی، روزنامه ایالتی ایران و روزنامه علمی دولتی ایران بود.

نظر شما: