ترجمه الاثار باقیة قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

تالیف ابوریحان بیرونی که در سال ۱۲۷۲ توسط علی قلی میرزا اعتضاد السلطنه ترجمه شده، مقدمه ای دارد و در آن مترجم از شیوه ی کار و این که «اکسیر التواریخ» را در جوانی نوشته سخن گفته، نسخ قرن ۱۳، عنوان و نشان شنگرف، دارای یادداشت تملک اعتضاد السلطنه و مهر وی، در ۱۲۸۱، قسمتهایی از متن عربی نیز نقل شده، بر کاغذ آهارمهره ی فرنگی در ۱۷۵ برگ ۲۳ سطری نوشته شده، جلد تیماج قهوه ای ضربی با جدول به زر است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۴۷۱/۰۰۰
پدید آورندگان : محمد بن احمد ابوریحان بیرونی (مولف) علیقلی اعتضادالسلطنه (مترجم و کاتب)
موضوع اثر : نجوم اسلامی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : آهارمهره فرنگی، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، ضربی، ماشینی آهار مهره،
ابعاد : طول (۲۸ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۸ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان