رساله در اوقاف لازمه قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

تالیف اعتضاد السلطنه علیقلی میرزا (۱۲۳۴ - ۱۲۹۸)، نسخ سده ۱۳، عنوان و نشان شنگرف،در آغاز رساله ای چاپی درباره ی شجره ی ائمه و خلفای عباسی و اموی آمده، بر کاغذ آهارمهره ی قورخانه ای در ۱۱ برگ ۲۳ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج قهوه ای ضربی است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۴۸۱/۰۰۱
پدید آورندگان : علیقلی اعتضادالسلطنه (مؤلف)
موضوع اثر : زمان‌سنجی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : آهارمهره قورخانه ای، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز آهار مهره، ضربی،
ابعاد : طول (۳۰ سانتیمتر و ۹ میلیمتر) عرض (۲۱ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) ضخامت (۴ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان