نامه میرزا تقی کرمانی نور علی شاه در ستایش مشتاق علی شاه پس از مرگش قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

تالیف میرزا تقی کرمانی نور علی شاه در ستایش مشتاق علی شاه پس از مرگش در شب سه شنبه ۴ ربیع المولود، نستعلیق سده ۱۳، بر کاغذ آهارمهره ی قورخانه ای در ۲برگ نوشته شده، جلد اثر تیماج قهوه ای ضربی است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۴۸۱/۰۱۱
پدید آورندگان : میرزا تقی کرمانی نورعلیشاه (مؤلف)
موضوع اثر : نامه درمدایح و مناقب
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : آهارمهره قورخانه‌ای، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز آهار مهره، ضربی،
ابعاد : طول (۳۱ سانتیمتر) عرض (۲۱ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نسخه خطی, قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان