نامه دانشوران قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

خط نستعلیق کاغذ فرنگی آهار مهره بدو ن جلد عناوین با شنگرف درباره سرگذشت و احوال دانشمندان گذشته ایران است به قلم جمعی از دانشمندان دوره ناصرالدین شاه
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۴۸۵/۰۰۰
پدید آورندگان : علیقلی میرزا اعتضادالسلطنه (ناظر چاپ)
موضوع اثر : سرگذشتنامه و احوال دانشمندان
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی و حنایی
تکنیک : دست نویس، ماشینی فرنگی،
ابعاد : طول (۳۵ سانتیمتر) عرض (۲۲ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان