آداب عباسی قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نسخه تالیف عبدالکریم بن محمد صادق اهری به نام فتحعلی شاه در یک مقدمه و شش باب و خاتمه در مملکت داری به اشاره میرزا عیسی قائم مقام تالیف شده است با مهر افوض امری عبدالکریم
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۱۷۸/۰۰۰
پدید آورندگان : عبدالکریم بن محمدصادق اهرمی (مولف)
موضوع اثر : کشورداری
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : فرنگی، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، ماشینی فرنگی، ضربی ساده،
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۴ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : خط نستعلیق, قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان