پندنامه (عطار نیشابوری) قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

خط نستعلیق قرن۱۳ق مجدول با سرلوح مذهب طلا اندازی بین السطور و عناوین نانویس دارای ۳۲ برگ ۱۴ سطری کاغذ فرنگی جلد تیماج سیاه ضربی منظومه ای که منسوب به عطار است و نمی تواند از وی باشد.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۳۹۵/۰۰۰
پدید آورندگان : محمد بن ابراهیم عطار (منسوب)
موضوع اثر : شعر فارسی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ فرنگی، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، ماشینی فرنگی،
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر) ضخامت (۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : خط نستعلیق, قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان