مراحل‌السالکین قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۱۷۴/۰۰۰
پدید آورندگان : محمدجعفر قراگزلوی همدانی (مولف) محمدحسن‌بن محمدکاظم کاشانی (کاتب)
موضوع اثر : آداب طریقت
تاریخ خلق : ۱۰ ذیحجه ۱۲۶۶ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : فرنگی آهارمهره، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، ماشینی فرنگی،
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) عرض (۱۶ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۳ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان