ادب قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

اولین شماره در سال ‎۱۳۱۶ق در تبریز با نام " جریده الادب " و پس از آن با عنوان "ادب" انتشار یافته و در عرض دو سال ‎۲۲ شماره منتشر شد و از سال ‎۱۳۱۸ق روزنامه ادب به مدت سه سال در مشهد انتشار داده شد و سپس اداره روزنامه به تهران منتقل شده و از ‎۲۷رجب ‎۱۳۲۱ دوره انتشار روزنامه در تهران آغاز شد و صرف نظر از شماره های منتشره سال سوم در مشهد، مجددا سال سوم روزنامه از شماره اول شروع شد.شماره آخر این سال بتاریخ ‎۱۵ شعبان ‎۱۳۱۹ قمری است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۱۹.۰۰۰۱۷
پدید آورندگان : میرزاصادق ادیب الممالک (صاحب امتیاز) میرزاصادق ادیب الممالک (مدیرمسئول)
موضوع اثر : ادبی - تاریخی - سیاسی - علمی - تجاری
تاریخ خلق : از ۴ رمضان ۱۳۱۸ قمری (قرن ۱۴) تا ۱۵ شعبان ۱۳۱۹ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : قهوه ای
ابعاد : طول (۳۴ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۲۱ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان