وقایع اتفاقیه قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نخستین روزنامه رسمی ایران است که با چاپ سنگی ، خط نستعلیق و به همت و تشویق میرزا تقی خان امیر کبیر در جمعه ‎۵ ربیع الثانی انتشار یافت. شماره اول با عنوان (روزنامچه دارالخلافه طهران) ، شماره ۲ تا ‎۴۷۰ با عنوان (روزنامه وقایع اتفاقیه)، شماره ‎۴۷۱ با نام (وقایع ) و از شماره ‎۴۷۲ به بعد با عنوان (روزنامه دولت علیه ایران) منتشر گردیده است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۱۹.۰۰۰۰۱
پدید آورندگان : میرزاجبارخان تذکره‌چی (ناظم المهام خوئی) (مدیر مسئول) وزارت انطباعات (صاحب امتیاز)
موضوع اثر : خبری - سیاسی
تاریخ خلق : از ۵ ربیع‌الثانی ۱۲۶۷ قمری (قرن ۱۳) تا ۸ ربیع‌الثانی ۱۲۷۴ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : مشکی و قهوه ای