وصیت نامه پهلوی

نظر شما:

رونوشت وصیت‌نامه حسین ملک در سال ۱۳۱۴ش
شماره اموال : ۱۳۹۳.۳۱.۰۳۳۰۹
موضوع اثر : رونوشت وصیت‌نامه حسین ملک
تاریخ خلق : ۱۳۱۴ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
اهداکننده : حاج حسین آقا ملک