نامه های سرلشکر سیاسی به حسین ملک در مورد اامور مختلف کتابخانه ملک ۱۳۴۱ش پهلوی

نامه های سرلشکر سیاسی به حسین ملک در مورد اوضاع مالی، مخارج، موجودی ها و دیگر امور مربوط به کتابخانه ملک در سال ۱۳۴۱ش
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۹۶۵
پدید آورندگان : حسین سیاسی (نویسنده)
موضوع اثر : اوضاع اداری مالی
تاریخ خلق : از ۱۲ فروردین ۱۳۴۱ شمسی (قرن ۱۴) تا ۶ اسفند ۱۳۴۱ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : کرم /نخودی
ابعاد : طول (۲۸ سانتیمتر) عرض (۲۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : تهران
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان