مبایعه نامه قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

مبایعه نامه بین احمد خان و علی آقا پیرامون واگذاری شش دانگ از قریه اسپوغه در اختاچی به تاریخ ۱۳۴۲ ق و خط شکسته دارای کاغذ نخودی رنگ و ۱۰ مهر
شماره اموال : ۱۳۹۴.۳۱.۰۳۶۹۴
موضوع اثر : مبایعه نامه بین احمد خان و علی آقا
تاریخ خلق : ۱۴ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۳۸ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) عرض (۲۵ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
فروشنده : عبدالله ناصری