مبایعه یک قطعه گندمزار موروثی در دارکت ۱۳۳۲ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

مبایعه نامه بین مشهدی میرزاعلی با سردارمعتمد پیرامون واگذاری یک قطعه گندمزار موروثی در[دارکت] به تاریخ ۱۳۳۲ق کاغذ نخودی رنگ/۱۴ مهر
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۰۹۶
موضوع اثر : مبایعه نامه
تاریخ خلق : ۹ شعبان ۱۳۳۲ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۳۵ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۲۱ سانتیمتر)
فروشنده : عبدالله ناصری