مبایعه یک قطعه گندم زار موروثی در [دارکت] به تاریخ ۱۳۳۲ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

مبایعه نامه بین کربلایی آقاخان فرزند شعبان نصفی ساکن رحمت آباد با سردار معتمد پیرامون واگذاری یک قطعه گندم زار موروثی در [دارکت] به تاریخ ۱۳۳۲ق
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۰۹۳
موضوع اثر : مبایعه نامه
تاریخ خلق : ۴ شعبان ۱۳۳۲ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۳۴ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۲۰ سانتیمتر و ۳ میلیمتر)
فروشنده : عبدالله ناصری
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان