مبایعه یک قطعه گندمزار موروثی واقع در [دشت] به تاریخ ۱۳۳۲ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

مبایعه نامه بین میرزاعبدالله فرزند شکرالله نصفی با سردار معتمد پیرامون واگذاری یک قطعه گندمزار موروثی واقع در [دشت] به تاریخ ۱۳۳۲ق
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۰۹۰
موضوع اثر : مبایعه نامه
تاریخ خلق : ۳ شعبان ۱۳۳۲ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۲۶ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) عرض (۲۰ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
فروشنده : عبدالله ناصری
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان