مبایعه واگذاری یک قطعه گندمزار موروثی ۱۳۳۲ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

مبایعه نامه بین قهرمان فرزند کربلایی علی ساکن روستای نصفی رشت با سردار معتمد پیرامون واگذاری یک قطعه گندمزار موروثی به تاریخ ۱۳۳۲ق
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۰۸۹
موضوع اثر : مبایعه نامه
تاریخ خلق : ۸ شعبان ۱۳۳۲ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۳۵ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) عرض (۲۱ سانتیمتر)
فروشنده : عبدالله ناصری
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان