مبایعه یک قطعه گندم‌زار واقع‌در [درفک] به تاریخ ۱۳۳۳ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

مبایعه نامه بین گنج‌علی فرزند رمضان نصفی از قراء رحمت‌آباد با سردار معتمد ساکن رشت پیرامون واگذاری یک قطعه گندم‌زار واقع‌در [درفک] به تاریخ ۱۳۳۳ق
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۰۱۳
موضوع اثر : مبایعه نامه
تاریخ خلق : ۱ ربیع‌الاول ۱۳۳۳ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲۹ سانتیمتر) عرض (۲۱ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
فروشنده : عبدالله ناصری
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان