مبایعه یک قطعه گندم‌زار در رحمت آباد رودبار ۱۳۳۲ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

مبایعه‌نامه بین ملاعلی فرزند جمال‌علی نصفی ساکن رحمت‌آباد با سردار معتمد پیرامون واگذاری یک قطعه گندم‌زار به تاریخ ۱۳۳۲ق
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۰۱۰
موضوع اثر : مبایعه‌نامه
تاریخ خلق : ۸ شعبان ۱۳۳۲ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۳۵ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) عرض (۲۰ سانتیمتر و ۹ میلیمتر)
فروشنده : عبدالله ناصری