مبایعه یک قطعه گندم‌زار در رحمت اباد رودبار ۱۳۳۳ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

مبایعه نامه بین آقامیرزا فرزند مشهدی رضا نصفی رحمت‌آبادی با سردار معتمد مقیم رشت پیرامون واگذاری یک قطعه گندم‌زار به تاریخ ۲۶ ربیع الاول۱۳۳۳ق
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۰۱۱
موضوع اثر : مبایعه نامه
تاریخ خلق : ۲۶ ربیع‌الاول ۱۳۳۳ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۳۲ سانتیمتر) عرض (۲۰ سانتیمتر و ۶ میلیمتر)
فروشنده : عبدالله ناصری
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان