مبایعه وگذاری یک قطعه گندم زار موروثی به تاریخ ۱۳۳۲ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

مبایعه نامه بین مشهدی غلامحسین ساکن دیورود با سردارمعتمد ساکن رشت پیرامون واگذاری یک قطعه گندم زار موروثی به تاریخ ۱۳۳۲ق
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۰۸۶
موضوع اثر : مبایعه نامه
تاریخ خلق : ۹ ذیحجه ۱۳۳۲ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۳۲ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) عرض (۲۱ سانتیمتر و ۳ میلیمتر)
فروشنده : عبدالله ناصری