مبایعه یک قطعه گندم‌زار موروثی واقع‌در پنبه‌جاران به تاریخ ۱۳۳۲ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

مبایعه‌نامه سلطان فرزند مشهدی میرزاخانی[مثلکی] ساکن رحمت‌آباد با سردارمعتمد ساکن رشت پیرامون واگذاری یک قطعه گندم‌زار موروثی واقع‌در پنبه‌جاران به تاریخ ۱۳۳۲ق
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۰۱۲
موضوع اثر : مبایعه‌نامه
تاریخ خلق : ۱۱ ذیحجه ۱۳۳۲ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲۹ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۲۱ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
فروشنده : عبدالله ناصری
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان