مبایعه یک قطعه گندم‌زار واقع‌در [زرکه‌بر] به تاریخ ۱۳۳۲ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

مبایعه‌نامه بین مشهدی نبی فرزند مشهدی مراد ساکن قراء رحمت‌آباد با سردارمعتمد ساکن رشت پیرامون واگذاری یک قطعه گندم‌زار واقع‌در [زرکه‌بر] به تاریخ ۱۳۳۲ق
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۰۱۵
موضوع اثر : مبایعه‌نامه
تاریخ خلق : ۱۱ ذیحجه ۱۳۳۲ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۳۱ سانتیمتر) عرض (۲۱ سانتیمتر و ۳ میلیمتر)
فروشنده : عبدالله ناصری
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان