مبایعه نامه یک قطعه گندم‌زار موروثی واقع‌در قشلاق ۱۳۳۳ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

مبایعه نامه بین کربلایی حسن فرزند مشهدی احمد مشلکی‌رحمت‌آباد با سردار معتمد پیرامون واگذاری یک قطعه گندم‌زار موروثی واقع‌در قشلاق به تاریخ ۲۰ ربیع الاول ۱۳۳۳ق
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۰۱۴
موضوع اثر : مبایعه نامه
تاریخ خلق : ۲۰ ربیع‌الاول ۱۳۳۳ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۳۳ سانتیمتر) عرض (۲۲ سانتیمتر و ۹ میلیمتر)
فروشنده : عبدالله ناصری
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان