مصالحه یک قطعه گندم‌زار موروثی به تاریخ ۱۳۳۲ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

مصالحه‌نامه بین میرزابیک فرزند مشهدی محمدحسن دیورودی ساکن رحمت‌آباد با سردار معتمد ساکن رشت پیرامون واگذاری یک قطعه گندم‌زار موروثی به تاریخ ۱۳۳۲ق
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۰۲۲
موضوع اثر : مصالحه‌نامه
تاریخ خلق : ۸ ذیحجه ۱۳۳۲ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲۷ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) عرض (۲۱ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
فروشنده : عبدالله ناصری
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان