نامه قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه علی بن محمد دهدشتی از بوشهر به حاجی سید حسین تاجر بهبهانی پیرامون ارسال روغن به تاریخ ۱۳۲۶ق و خط شکسته دارای کاغذ کرم رنگ و فاقد مهر
شماره اموال : ۱۳۹۴.۳۱.۰۳۷۶۹
موضوع اثر : نامه علی بن محمد دهدشتی از بوشهر به حاجی سید حسین تاجر بهبهانی
تاریخ خلق : ۱۹ جمادی‌الاول ۱۳۲۶ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۴ سانتیمتر)
فروشنده : غلامرضا صحاحی