نامه قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه عبدالرحمن بهبهانی از بصره به حاجی سید حسین تاجر بهبهانی پیرامون به فروش نرسیدن اجناس و حواله برات به تاریخ ۱۳۲۲ ق و خط شکسته دارای کاغذ کر رنگ و پاکت نامه سبز رنگ سند فاقد مهر است
شماره اموال : ۱۳۹۴.۳۱.۰۳۷۸۰
موضوع اثر : نامه عبدالرحمن بهبهانی از بصره به حاجی سید حسین تاجر بهبهانی
تاریخ خلق : محرم ۱۳۲۲ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) عرض (۱۴ سانتیمتر)
فروشنده : غلامرضا صحاحی